BV Noordoostpolder is voor de aanleg van een spoorverbinding tussen het Westen en Noorden. Een snelle en goede spoorverbinding, voor iedereen toegankelijk.
Het waarom is helder. De Randstad is overvol, er rijden steeds meer auto’s op de weg, het platteland moet ook via het openbaar vervoer een goede verbinding hebben met de stad, het Noorden kan momenteel per trein alleen via Zwolle worden bereikt. Een goede spoorverbinding biedt economische kansen en, niet onbelangrijk, de CO2-uitstoot moet sterk worden verminderd.