Hoe het allemaal begon

AB Vakwerk is de oudste bemiddelaar van flexibele arbeid in Nederland en vindt haar oorsprong in de agrarische sector. De wortels liggen zowel in Friesland, als in Noord-Holland.Halverwege jaren ’50 kende Nederland een periode van hoogconjunctuur met als gevolg een grote vraag naar arbeidskrachten in de handel en industrie. Door afvloeiing naar andere branches, dreigde in de agrarische sector een tekort aan vakkrachten te ontstaan. Opkomende mechanisatie zorgde ervoor dat landarbeiders overbodig werden en er eenmansbedrijven ontstonden. Deze bedrijven waren kwetsbaar bij ziekte en arbeidspieken. Het initiatief tot de oprichting van de eerste boerenhulpverenigingen was daarmee geboren.

 

Visie, onze kijk op de wereld en de toekomst

De maatschappij verandert in snel tempo. Zowel in Nederland als in de rest van Europa vergrijst de bevolking. Mensen raken met technologie vervlochten door robotisering en digitalisering, in een blijvend krappe arbeidsmarkt voor vakmensen. Dit vraagt om snelle ontwikkeling van mensen, maar ook van bedrijven. Continu ontstaan er nieuwe specialismen. En dat is mooi, want vakmensen maken onze toekomst.'

 

AB Vakwerk

Marktontwikkelingen leidde in 2009 tot een fusie tussen AB Fryslân en AB Noord-Holland. Om óók eenheid uit te stralen, werd in 2012 de naam ‘coöperatie AB Fryslân & Noord-Holland’ veranderd in ‘AB Vakwerk’. Vandaag de dag heeft AB Vakwerk zo’n 1100 vaste vakkrachten in dienst en biedt zij jaarlijks werk aan 6000 flexibele medewerkers. De nieuwe groeiambitie reikt verder dan het oorspronkelijke verzorgingsgebied. Er zijn nu vestigingen in Emmeloord en Leek. De coöperatie wil de beste werkgever zijn in de sector agri & food. Daarbij maken haar vakkrachten -samen met leden en klanten- het verschil. Hun passie en vakkennis maken AB Vakwerk tot wat het nu is: goed voor elkaar.