BV Noordoostpolder richt zich op bedrijven in de gemeente Noordoostpolder. Bedrijven gevestigd in andere gemeenten kunnen lid worden, de belangenbehartiging wordt echter alleen gedaan voor Emmeloord en de Groendorpen.

Per bedrijfslidmaatschap wordt één vaste deelnemer aangewezen. De deelnemer kan zich (representatief) laten vertegenwoordigen.

 

De contributie voor leden en buitengewone leden bedraagt: € 275,-- per jaar. Het lidmaatschap wordt per jaar afgesloten. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

 

 

Aanmelden kan dit via het formulier hieronder