BV Noordoostpolder is dé collectieve belangenbehartiger en hét collectieve aanspreekpunt van en voor bedrijven in de Noordoostpolder. 

Hiervoor hebben wij zitting in diverse overlegorganen zoals het bestuurlijk overleg met de Gemeente Noordoostpolder, Provinciale overlegstructuren, VNO-NCW, etc. Daarnaast zorgt BVN voor een goed ondernemersklimaat in de Noordoostpolder door te lobbyen, te faciliteren, aan te jagen, te verbinden en onderlinge relaties te versterken.

 

Onze ondernemersvereniging richt zich op bedrijven in de gemeente Noordoostpolder. Bedrijven gevestigd in andere gemeenten kunnen lid worden, de belangenbehartiging wordt echter alleen gedaan voor Emmeloord en de Groendorpen.

 

 aanmelden

 

Collectieve belangenbehartiging

BVN behartigd de belangen voor haar leden. Dit doen wij o.a. bij de gemeente en Provincie. Hiervoor hebben we diverse malen per jaar overleg met o.a. wethouder EZ en overige college leden, medewerkers EZ, burgemeester en de gemeenteraad. 

 

Leden die punten/situaties hebben en dit onder de aandacht willen brengen, kunnen dit doorgeven aan het BVN bureau. Dit kunnen punten zijn voor een specifiek industrieterrein in Emmeloord of één van de dorpen of Noordoostpolder breed, denkend in het algemeen belang.

 

Verbinden & onderlinge relaties versterken

BV Noordoostpolder organiseert het hele jaar door diverse activiteiten voor haar leden die zijn gericht op kennisoverdracht en netwerken. Bij alle evenementen zorgen wij dat er gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. De meeste evenementen zijn voor leden gratis, een enkele keer kan het voorkomen dat om een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Kennisoverdracht & communicatie

Presentaties en lezingen zijn onderdeel van kennisoverdracht binnen BV Noordoostpolder. Deze worden regelmatig gegeven door onze leden en ook uit een breder regionaal en landelijk netwerk. Via de nieuwbrief en sociale mediakanalen delen wij interessante informatie voor ondernemers. Daarnaast brengen wij drie keer per jaar ons ledenmagazine ‘Intercom’ uit. In dit magazine lees je inspirerende verhalen van collega-ondernemers, interessante artikelen die je als ondernemer verder helpen en houdt BVN je op de hoogte over actuele zaken binnen de vereniging. 

 

Collectieve zorgverzekering via BV Noordoostpolder

BV Noordoostpolder heeft een collectieve zorgverzekering voor haar leden afgesloten. Het 'Aanvullend Business' heeft vergoedingen speciaal voor de zakelijke dienstverlening. Een collectieve verzekering heeft veel voordelen. Niet alleen krijg je korting, maar soms ook extra vergoedingen. Bekijk op de website van Zilveren Kruis alle voordelen van 'Aanvullend Business' en klik hier voor de voordelen van de collectieve zorgverzekering die wij hebben afgesloten (zoek op BV Noordoostpolder).

 

Praktische informatie lidmaatschap

Bedrijven met een economische binding met de Noordoostpolder kunnen lid worden. Per lidmaatschap wordt één vaste deelnemer aangewezen. Deze deelnemer kan zich (representatief) laten vertegenwoordigen. Bij het bezoeken van de meeste activiteiten is het meenemen van een introducé toegestaan. De kosten van ons lidmaatschap bedraagt € 295,- per jaar.

 

Het lidmaatschap wordt per jaar afgesloten. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. De genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

 

Direct aanmelden

Graag verwelkomen wij je als lid. Klink op de button hieronder om je aan te melden. Mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op. 

 

aanmelden