BV Noordoostpolder zet zich actief in voor een goed ondernemersklimaat binnen de gemeente Noordoostpolder. De ondernemersvereniging vertegenwoordigt de belangen van alle ondernemers in de gemeente Noordoostpolder als het gaat om zaken die de individuele belangen van de ondernemer en de ondernemersverenigingen overstijgen. Dit doet BVN op zowel lokaal (gemeentelijk) niveau als op (boven)regionaal niveau.

 

In de regio werkt BVN daarbij samen met diverse partijen. Het speelveld waarin BVN zich begeeft is daarmee breed. Om richting te geven aan haar beleid heeft BVN een aantal speerpunten vastgesteld. Via de diverse teams binnen de vereniging wordt gezamenlijk gewerkt aan deze speerpunten. 

 

Concreet betekent dit dat wij voortdurend in gesprek zijn met diverse partijen. Onze (bestuurs)leden zijn vertegenwoordigd in diverse besturen en overlegorganen. Hierbij staan steeds de belangen voor ondernemend Noordoostpolder voorop. Lees hier meer over de samenwerkingsprojecten en belangenbehartiging die op dit moment actueel zijn. 

 

 

We horen graag waar jij tegenaan loopt!