Intentie/Missie

Creëren van een sterk ondernemersklimaat in de NOP (lange termijn)

 

Kerninzicht/Visie

Een krachtige stem richting de drie O’s (ondernemers, overheid & onderwijs)

 

 

Wij vertegenwoordigen belangen die voor een grotere groep ondernemers van belang zijn op het gebied van:


Wetgeving 

Ondernemers moeten inspraak hebben op het vlak van lokale en regionale wet- en regelgeving (beleid)

-        Intensief contact met overheid (gemeente en provincie) aangaande: nieuw beleid rondom o.a. (arbeidsmigranten) huisvesting

-        Actieve samenwerking met andere belangenorganisaties in de regio (LTO, Bedrijfskringen in de regio, Regio Zwolle, Horizon, NEN – Netwerk Energieneutraal NOP)

Infrastructuur

De Noordoostpolder verdient een hoge infrastructuur (OV & nutsvoorzieningen)

-        Een sturende rol in het oplossen van de netcongestie (Stream Energy)

-        Snelle en goede digitale verbindingen (glasvezel)

-        Goede ov-verbindingen tussen de dorpen en Emmeloord en plaatsen in randgemeenten (busverbinding, Lelylijn)

-        Veilige wegen voor verkeer (onderhoud en aanleg)


Arbeidsmarkt & onderwijs

Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de Noordoostpolder en de regio 

-        Aanjagen van ‘een leven lang leren’ (subsidies, projecten, trainingen, etc.)

-        Het aanmoedigen van inclusie op de arbeidsmarkt

-        Verbindingen leggen tussen onderwijs en bedrijfsleven