24 juni 2024, Duiven

 

Zoals u weet is Liander in 2022 gestart met de Netuitbreiding Lelie (NuLelie) en zijn we op dit moment hard aan het werk om het elektriciteitsnet in Friesland en Noordelijk Flevoland uit te breiden en te verzwaren. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat klanten ook in de toekomst kunnen rekenen op een betrouwbaar stroomnet. We zien helaas dat we dit enorme uitbreidingsproject niet binnen de geplande termijn kunnen afronden die we in 2022 hebben gecommuniceerd. Dit betekent dat bedrijven en mogelijk ook woningbouwprojecten rekening moeten houden met langere wachttijden. We zullen in samenwerking met de gemeente en de bedrijven dit exact gaan duiden. Dit is opnieuw een vervelende boodschap voor onze klanten.

 

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van deze vertraging, is dat de uitvoering van de werkzaamheden complexer is dan vooraf gedacht. Om zo veel mogelijk werk te verzetten, zijn we samen met onze samenwerkingspartners dit grootschalig uitbreidingsproject gestart. Het is voor ons en onze samenwerkingspartners de eerste keer dat we op deze grootschalige manier ons werk uitvoeren. Daarbij gaat ook niet alles in één keer goed en blijkt de uitvoering complexer dan vooraf gedacht. We zien ook dat de afstemming met de omgeving bij bepaalde projecten meer tijd kost dan vooraf gedacht.

 

Ook hebben wij moeten constateren dat het gelijktijdig opstarten van meerdere deelprojecten een te grote druk geeft op onze uitvoeringsorganisatie, door het ontbreken van de medewerkers met de juiste technische aanwijzingen. Helaas is het ons niet gelukt om voldoende van deze specialisten beschikbaar te krijgen voor specifieke werkzaamheden ten behoeve van onze stations.

 

Grote klantimpact De afgelopen maanden hebben we onderzocht op welke manier we de impact voor onze klanten zo veel mogelijk kunnen beperken en hebben we op basis van dit onderzoek nieuwe opleverperiodes vastgesteld. Het verschuiven van de opleverperiodes is onvermijdelijk en klanten zullen dus langer moeten wachten op het gewenste vermogen voor hun aansluiting.

 

De mate van verschuiving varieert per deelproject. We adviseren ondernemers in Noordelijk Flevoland die op het vlak van energievoorziening bepaalde voornemens hebben, contact met ons op te nemen.

 

Nogmaals, wij begrijpen dat dit een keiharde boodschap is voor onze klanten. De komende week informeren we klanten over de nieuwe opleverperiode. Daarnaast gaan we in gesprek met onze samenwerkingspartners om de huidige aanbestedingsopdracht maximaal op te schalen, om zo waar mogelijk te kunnen versnellen.

 

De situatie in uw gemeente

In de bijlage vindt u een tabel met de geplande netuitbreidingsprojecten in uw gemeente. Hierin staat de eerder afgegeven inbedrijfname datum (IBN), de nieuwe IBN (in kwartaal en jaar) met daarbij een bandbreedte van eventuele versnelling/uitloop.

 

In de onderstaande afbeelding is per uitbreidingsproject de bandbreedte weergegeven.

 

plattegrond-liander-nulelie

In de onderstaande tabel is per uitbreidingsproject de bandbreedte weergegeven.

 

tabel-1

 

(Te ontwikkelen) Bedrijventerreinen

De vertraging van NuLelie heeft mogelijk gevolgen voor (te ontwikkelen) bedrijventerreinen. We adviseren u vroegtijdig informatie bij ons in te winnen over de termijn waarop capaciteit beschikbaar is op het betreffende (te ontwikkelen) bedrijventerrein.

 

Woningbouw
De vertraging van NuLelie heeft mogelijk gevolgen voor uw woningbouwontwikkelingen. Daarom is het van belang dat er altijd een nettoets voor nieuwe plannen wordt aangevraagd bij ons. In de komende tijd brengen wij samen met u in kaart hoeveel capaciteit er is voor de woningbouwontwikkelingen in uw gemeente.

 

Vervolgstappen
Vandaag, op 24 juni, informeren wij- onder embargo tot 26 juni 9.00 uur- gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder. Aansluitend informeren we onze klanten die op de wachtlijst staan. Op woensdag 26 juni maken we deze informatie openbaar via onze website en een persbericht. Een week later, op donderdag 4 juli organiseren we een webinar waarin dit onderwerp uitgebreid wordt toegelicht en u vragen kunt stellen. De link hiervoor ontvangt u zo spoedig mogelijk.

 

Tot slot
Uiteraard blijven onze relatiemanager en gebiedsregisseur graag met u in gesprek over mogelijke (tijdelijke) andere oplossingen zoals groepscontracten, energyhubs, capaciteitsbeperkende contracten en dergelijke. Ook voor andere vragen kunt u bij hen terecht.

 

Bron: Liander N.V.

 

tabel-2