BV Noordoostpolder (BVN) is dé belangenbehartiger voor ondernemend Noordoostpolder! 


BV Noordoostpolder is dé belangenbehartiger voor ondernemend Noordoostpolder. Als overkoepelende organisatie nemen we het initiatief tot samenwerking met diverse andere (netwerk) organisaties. Wij organiseren interessante bijeenkomsten die een meerwaarde zijn voor het bedrijfsleven. Tevens onderhouden we relaties, organiseren en faciliteren we (lobby) bijeenkomsten en sturen we aan op innovatie binnen de gemeente. 

 

We houden hiermee onze speerpunten voor komende jaren aan en vertegenwoordigen belangen die voor een grotere groep ondernemers van belang zijn op het gebied van: wetgeving, infrastructuur en arbeidsmarkt & onderwijs. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is een groot draagvlak vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk. Hoe meer leden hoe krachtiger onze stem we hebben richting de drie O’s (ondernemers, overheid & onderwijs).

 

BV Noordoostpolder heeft met zo'n 800 leden niet alleen invloed op politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Hierbij behartigt BVN de belangen van ondernemers en haar leden gevestigd in de Noordoostpolder in het bijzonder.

 

Kennisdeling en netwerken zijn naast belangenbehartiging ook een belangrijk onderdeel bij BVN. Wij organiseren daarom jaarrond interessante bijeenkomsten met meerwaarde voor het bedrijfsleven waarbij er voor onze leden ruim gelegenheid is tot het opbouwen van een netwerk. Ook brengen wij ons drie keer per jaar onbs verenigingsmagazine ‘Intercom’ uit, een magazine ván en bedoeld vóór ondernemers.

 

Wat kan BV Noordoostpolder voor jou betekenen?