BV Noordoostpolder is een vereniging voor ondernemers die wordt bestuurd door ondernemers. Ondernemers die denken zoals jou! 

Jouw belang staat centraal in onze organisatie. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder.

 

De zorg voor voldoende economische kracht en economische groei beschouwen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en bedrijfsleven. BV Noordoostpolder is daarom continu in gesprek met gemeente, provincie en andere instanties. Wij houden de voor ondernemers relevante ontwikkelingen in het oog en maken gebruik van inspraak- en inspreekprocedures. Wij participeren in besturen van organisaties die het belang van ondernemers vertegenwoordigen (zoals VNO-NCW / MKB Nederland).

 

BV Noordoostpolder heeft met ruim 700 leden niet alleen invloed op politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Hierbij behartigt BVN de belangen van ondernemers en haar leden gevestigd in de Noordoostpolder in het bijzonder.

 

Wat kan BV Noordoostpolder voor jou betekenen?