BV Noordoostpolder (BVN) is dé belangenbehartiger voor ondernemend Noordoostpolder! 


BVN is een vereniging vóór ondernemers die wordt bestuurd dóór ondernemers. Jouw belang als ondernemer staat centraal in onze organisatie. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk en daarom zijn alle activiteiten van de vereniging bovenal gericht op het bevorderen van de economische bedrijvigheid in de Noordoostpolder.

 

De zorg voor voldoende economische kracht en economische groei beschouwen wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en bedrijfsleven. Als overkoepelende ondernemersvereniging zijn wij daarom continu in gesprek met diverse organisaties zoals gemeente, provincie, VNO-NCW /MKB Nederland en collega-ondernemersverenigingen.

 

BVN houdt de voor ondernemers relevante ontwikkelingen in het oog, het netwerk up-to-date en stuurt aan op innovatie bij zowel gemeente, provincie als onderwijs. We gebruiken hierbij onze speerpunten als richtlijn. Zo vertegenwoordigen wij het belang van jou als ondernemer. 

 

BV Noordoostpolder heeft met ruim 700 leden niet alleen invloed op politiek, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. Hierbij behartigt BVN de belangen van ondernemers en haar leden gevestigd in de Noordoostpolder in het bijzonder.

 

Kennisdeling en netwerken zijn naast belangenbehartiging ook een belangrijk onderdeel bij BVN. Wij organiseren daarom jaarrond interessante bijeenkomsten met meerwaarde voor het bedrijfsleven waarbij er voor onze leden ruim gelegenheid is tot het opbouwen van een netwerk. 

 

Wat kan BV Noordoostpolder voor jou betekenen?