Op dit moment lopen o.a. onderstaande samenwerkingsprojecten & belangenbehartiging vanuit BV Noordoostpolder. 

 

Denktank Onderwijs & Bedrijfsleven

Verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is onmisbaar. Daarom heeft de BVNoordoostpolder samen met Bedrijfskring Urk de Denktank Onderwijs & Bedrijfsleven in het leven geroepen. 

 

Het doel van deze denktank is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Opdracht voor de denktank is om in (Noord) Flevoland elkaar meer op te zoeken en met elkaar en over en weer te werken aan een betere beeldvorming over het onderwijs en bedrijfsleven en de verschillende beroepsgroepen. Er wordt nagedacht over het gezamenlijk organiseren van een banenbeurs, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten.

 

Spoorverbinding - Lelylijn

BV Noordoostpolder is voor de aanleg van een spoorverbinding tussen het Westen en Noorden. Een snelle en goede spoorverbinding, voor iedereen toegankelijk.
Het waarom is helder. De Randstad is overvol, er rijden steeds meer auto’s op de weg, het platteland moet ook via het openbaar vervoer een goede verbinding hebben met de stad, het Noorden kan momenteel per trein alleen via Zwolle worden bereikt. Een goede spoorverbinding biedt economische kansen en, niet onbelangrijk, de CO2-uitstoot moet sterk worden verminderd.

 

Veilig ondernemen voor bedrijven

Aantrekkelijke bedrijventerreinen, winkelgebieden en een goed vestigingsklimaat zijn belangrijk voor de ondernemer, de gemeente en de inwoners. Ondernemers hebben met allerlei wetgeving te maken die betrekking hebben op veiligheid. Veiligheid is een verzamelbegrip, dat het ontbreken van gevaar of de mate van de aanwezigheid daarvan op verschillende terreinen tot uitdrukking brengt. Het is essentieel voor de bedrijfscontinuïteit om grip te houden op veiligheids- en beveiligingsrisico’s. 

BV Noordoostpolder is betrokken bij het thema veilig ondernemen. Onderwerpen die hierbij naar voor komen zijn:

  • Een schoon, heel en veilig bedrijventerrein
  • Ondermijning
  • Cybercrime
  • Bedrijfsinbraken
  • Overvallen
  • Afpersing
  • Leegstand
  • Brandveiligheid

 

 

BV Noordoostpolder werkt hierbij samen met gemeente Noordoostpolder, politie, brandweer, Mercatus, Dorpsbelangen, SBBF, CCV en waar nodig andere (overheids-) instanties. Veiligheid maken we ten slotte samen.


Schouw
In samenwerking met de lokale ondernemersverenigingen in de dorpen, de lokale dorpsbelangen, gemeente Noordoostpolder, politie en Mercatus organiseert BV Noordoostpolder schouwen in het gebied. Dit om het bewustzijn onder ondernemers te vergroten over onderwerpen als criminaliteit, veiligheid en ondermijning. Ens heeft afgelopen juni gefungeert als pilot om ervoor te zorgen dat ook andere bedrijfs- en winkelgebieden worden gemotiveerd om te investeren in een veilig leef- en ondernemersklimaat. Het blijkt dat sommige winkels met kleine fysieke aanpassingen de veiligheid in-en om hun pand kunnen verbeteren. Aan deze punten wordt binnenkort een vervolg gegeven.

 

 

Samenwerking Noordoostelijk Flevoland

Gemeente Noordoostpolder vormt samen met gemeente Urk en gemeente Dronten 'Noordoostelijk Flevoland'. Net als de gemeenten willen wij als ondernemersvereniging elkaar ontmoeten, kennisdelen en waar nodig is samenwerken met als doel een stek Noordelijk Flevoland.

 

 

 

Wij horen graag waar jij tegenaan loopt!