BV Noordoostpolder is opgedeeld in een vijftal teams: 

 

Team Belangenbehartiging Bedrijfsleven - TBB


Team Onderwijs & Bedrijfsleven - TOB


Team Externe Netwerken - TEN


Team Activiteiten & Netwerken - TAN


 De voorzitters van de vijf teams vormen, tezamen met de onafhankelijk voorzitter, het bestuur van BVN. De voorzitters en teamleden van BVN zetten zich vrijwillig en belangeloos in t.b.v. ontwikkelingen die positieve gevolgen met betrekking tot het ondernemerschap met zich meebrengen en de ontwikkeling van projecten.

 

 

Klik op de teams voor meer informatie over de onderwerpen, voorzitters en teamleden.