peter-weevers

'We weten wat er in de dorpen speelt en nemen dit mee in onze overleggen met de gemeente'

 

Peter Weevers

Voorzitter TBB

De gemeente Noordoostpolder is een enorm ondernemende gemeente. Van grote bedrijven met honderden medewerkers tot zzp’er en alles wat daartussen zit is hier te vinden. En al die ondernemers willen ondernemen, groeien, of stabiliseren. Maar vooral goed zijn en blijven binnen het eigen vakgebied. Bij ondernemen komt echter meer kijken. Je hebt immers te maken met randzaken als bijvoorbeeld de (digitale) infrastructuur, bestemmingsplannen van de gemeente en veiligheid. 

 

Voor BV Noordoostpolder zijn dit geen randzaken. Integendeel. Iedere ondernemer, groot of klein heeft baat bij een snelle wifi verbinding en voldoende ruimte om te werken en te wonen. Daarnaast wil je dat (semi-) overheidsinstellingen als de gemeente adequaat reageert wanneer jij een vraag of probleem hebt. Daarom behartigt BVN de collectieve belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Noordoostpolder bij de overheid en binnen diverse branches. We zijn scherp en alert op voorgenomen wijzigingen en op stapel staande plannen. En houden onze leden hiervan op de hoogte.

In het Team Belangenbehartiging Bedrijfsleven (TBB) zijn alle dorpen van de Noordoostpolder (inclusief Emmeloord) en het Centrummanagament (CME) vertegenwoordigd. Thema's waar ondernemers tegenaan lopen worden in dit team besproken en door de teamvoorzitter meegenomen richting de gemeente, Provincie en het bestuur van BVN. 

 

De leden van TBB zijn:

Peter Weevers - Voorzitter

Martin van de Peut - Marknesse

Berry Beernink - Espel

Ronald Gielleit - Luttelgeest

Stefan Frankema - Creil

Dirk Bernhard - Nagele

Ingrid Goes - Ens

Serge Gaus & Johan Dijkstra - Rutten 

Annette Hazenberg - Kraggenburg

Derk Schilstra - Emmeloord

Jacqueline de Ruiter - Centrum Management Emmeloord (CME)

Heb je een Tip of een vraag?

Vul het formulier in, we nemen dan contact met je op.
Vul hier de uitkomst van de som in