gelijk-stroom-logo
Mevr. E. van Wieren
Randweg 25
8304 AS
Emmeloord
https://gelijk-stroom.nl
info@gelijk-stroom.nl
06 39376101

Visie/missie 

Coöperatie Gelijk-Stroom streeft ernaar de duurzaam opgewekte energie uit de Noordoostpolder bereikbaar te maken voor de inwoners van de Noordoostpolder, zonder de bedoeling om winst te maken.

Gelijk-Stroom is een enthousiast burgerinitiatief gerund door vrijwilligers, voortgekomen uit de stichting Pioniers van de Toekomst.

 

Wat wil Gelijk-Stroom bereiken?

Het streven is de bewustwording van het verbruik van fossiele energie te vergroten door over te stappen naar duurzame energie en de besparing in het gebruik ervan te bevorderen.

 

Dit gebeurt door aandacht te besteden aan:

 

  • Het stimuleren van het gebruik van duurzame energie.
  • Het opzetten en/of ondersteunen van lokale duurzame energieprojecten.
  • Het zich ervoor inzetten dat de revenuen van de in de Noordoostpolder opgewekte energie bij de inwoners terecht komen.
  • Het zoveel mogelijk benutten van daken voor zonne-energie, in plaats van hiervoor (landbouw)grond te gebruiken.

 

 

De overheid heeft bepaald dat in 2050 alle woningen van het gas af moeten (energietransitie). Gelijk-Stroom levert daar een bijdrage aan en voelt zich verantwoordelijk voor onze polder.

 

Werkwijze

Het bestuur van Gelijk-Stroom zoekt de samenwerking met diverse organisaties in de Noordoostpolder om het gebruik van alternatieve vormen van energie te bevorderen. Wij volgen de ontwikkelingen en vernieuwingen om in te spelen op de inkoop en verkoop van groene stroom uit de Noordoostpolder.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

 

  • Gelijk-Stroom heeft satelliet-coöperaties (postcoderoosprojecten) opgericht om bewoners deel te laten nemen aan energieprojecten;
  • Gelijk-Stroom koopt in samenwerking met energiecoöperatie Energie VanOns de in de Noordoostpolder opgewekte groene stroom in (windmolen en zonneprojecten zoals de postcoderozen);
  • Gelijk-Stroom levert in samenwerking met Energie VanOns deze in de Noordoostpolder opgewekte groene stroom aan eigen klanten, zakelijk en particulier, voornamelijk in de Noordoostpolder;
  • Gelijk-Stroom verkoopt via Energie VanOns CO2-gecompenseerd gas. Energie VanOns selecteert zelf projecten voor de aankoop van VER's voor de compensatie van dit gas. Gelijk-Stroom compenseert lokaal met de aanplant van bomen.